Responsabilitat Social Corporativa

La gestió de la qualitat, la prevenció de riscos laborals, la responsabilitat social i la gestió mediambiental són guies fonamentals per al desenvolupament de les nostres activitats i les de totes les persones i els proveïdors que ens acompanyen en el nostre dia a dia.

Des del primer dia, els nostres col·laboradors i proveïdors reben diferents materials i formacions que els ajuden a entendre la nostra cultura i a incorporar-s’hi.

A Sertrans tenim una gran diversitat de col·laboradors, de més de 15 nacionalitats, diferents rangs d’edats, gènere, religió, orientació sexual, etc. Ens comprometem i exigim als nostres proveïdors que es comprometin amb el respecte a les normatives en matèria d’edats de treball, no practicar ni donar suport a l’ús de treball forçós o obligatori i denunciar les situacions que puguin afectar la integritat de les persones que formen part del seu grup.

Ens hem preocupat de mantenir un sistema de gestió de la qualitat per garantir que els nostres serveis compleixin les especificacions i els requisits de cada client i ens preocupem per estendre les nostres polítiques als proveïdors perquè les compleixin de la mateixa manera.

El nostre Departament de Prevenció de Riscos Laborals imparteix formacions al personal, indica els riscos associats segons cada àrea i facilita els diferents equips de protecció individual per a cada lloc de treball.

Portem a terme nombroses accions per ser més amigables amb el medi ambient, plans de reducció de consum d’aigua i electricitat per persona i campanyes de reciclatge i disminució de deixalles. Tenim com a estratègia fonamental mantenir i actualitzar sovint la nostra flota per avançar conjuntament amb la tecnologia i reduir les emissions de CO₂ per cada quilòmetre que recorrem.

Ens assegurem d’estar al dia pel que fa al compliment legal en totes les àrees de la nostra activitat i estenem aquest compliment a tots els nostres proveïdors.